Importstatistik 2018

Importstatistik 2018 er en eksklusiv udgivelse for medlemmer af Vin- og Spiritusorganisationen i Danmark.

Den danske bruttoimport af spiritus og likør var i 2018 på 15,5 mio. liter ren alkohol, hvilket er en mindre stigning på blot 1 procent i forhold til 2017. Heraf blev 5,4 mio. liter reeksporteret, således at nettoimporten lå på 10 mio. liter i 2018. Whisky oplevede siden 2012 nedgang i bruttoimporten, hvilket kan skyldes øget EU-told på amerikansk whisky. Vodka er fortsat øverst med 1,9 mio. liter i nettoimport, svarende til 18 procent af nettoimporten af spiritus. Væksten i importen af gin fortsætter og havde en vækst på hele 34 procent i forhold til 2017.

Danmark importerede i 2018 cirka 156 mio. liter vin, hvilket svarer til en mindre stigning på èn procent i forhold til 2017. Cirka 8 procent af bruttoimporten blev reeksporteret, hvormed den danske nettoimport af vin var på 143 mio. liter i 2018. Her bemærkes, at nettoimporten ikke er lig forbruget i Danmark.

I 2018 forekom størst vækst i importen af amerikanske og franske vine med en stigning på henholdsvis 34 procent og 10 procent i forhold til 2017. Importen fra Chile faldt mest med 17 procent i forhold til 2017.

Ligesom i de seneste år topper bruttoimporten af vine fra Italien, som udgør 22 procent. Frankrig, Spanien og Sydafrika deler alle tredjepladsen med 12 procent af den samlede import. Rødvin udgør fortsat 66 procent af vinimporten – med italiensk rødvin som den klare favorit, mens hvidvin udgør 33 procent - med Frankrig i spidsen. Knap 60 procent af importen var på flaske, mens resten var bulkimport, hvilket er en fortsættelse fra 2017.

Det og meget mere kan du læse om i Importstatistikken 2018.

Pressehenvendelser skal ske til sekretariatschef, Nikolai Klausen, nkl@danskerhverv.dk