Ny vejledning om lovlig markedsføring af håndsprit og hånddesinfektionsmidler

Frem til den 30. juni gælder særlige dispensationsmuligheder for at få håndsprit og hånddesinfektionsmidler på det danske marked.

De fleste håndsprit og hånddesinfektionsmidler indeholder enten ethanol, isopropanol/propan-2-ol eller en kombination af de to som aktivstof. Her følger generel information om, hvordan produkterne kommer lovligt på det danske marked.

Frem til den 30. juni gælder særlige dispensationsmuligheder.

Hvis du ønsker at importere håndsprit magen til et produkt, der allerede er på det danske marked med udenlandsk etiket:

Kontakt biocideshelpdesk@mst.dk og send SDS'er og information om produktet, der er på markedet i Danmark. 

Hvis du ønsker at importere et hånddesinfektionsprodukt, der ikke er på det danske marked, skal følgende overholdes:

Hvis Ethanol er aktivstoffet: Produktet skal produktanmeldes til produktregistret, og frem til den 30. juni gælder, at Miljøstyrelsen blot skal orienteres på biocides@mst.dk, hvis aktivstoffet ikke kommer fra en leverandør på ECHAs artikel 95-liste. Mærknings- og emballeringsreglerne i CLP og Biocidforordningen skal overholdes.

Hvis Isopropanol/propan-2-ol er aktivstoffet:

Der kan søges om en tidsbegrænset dispensation hos Miljøstyrelsen til at importere produkter der overholder WHOs formulering 2 med eller uden glycerin og er producerede af apoteker, medicinal-, kosmetik- og/eller biocidproducenter. Dispensationerne kan søges fra mandag den 23/3 2020 ved at sende en mail til biocideshelpdesk@mst.dk med information om produktsammensætning, producent og produktionssted, ansvarlig virksomhed og faktureringsoplysninger. Miljøstyrelsen forventer at behandle ansøgningerne på få dage, men vil eventuelt efterfølgende opkræve yderligere dokumentation. Gebyret for at søge om dispensationen er på 2.500 DKK.

Hvis Ethanol og Isopropanol/propan-2-ol begge indgår som aktivstoffer: Produktet skal produktanmeldes til produktregistret og frem til den 30. juni gælder, at Miljøstyrelsen blot skal orienteres på biocides@mst.dk, hvis aktivstoffet ikke kommer fra en leverandør på ECHAs artikel 95-liste. Mærknings- og emballeringsreglerne i CLP og Biocidforordningen skal overholdes.

Hvis produktet indeholder andre aktivstoffer: Kontakt biocideshelpdesk@mst.dk

Hvis du selv ønsker at producere håndsprit:

Hvis Ethanol er aktivstoffet: Produktet skal produktanmeldes til produktregistret og frem til den 30. juni gælder, at Miljøstyrelsen blot skal orienteres på biocides@mst.dk, hvis aktivstoffet ikke kommer fra en leverandør på ECHAs artikel 95-liste. Mærknings og emballeringsreglerne i CLP og Biocidforordningen skal overholdes.

Hvis Isopropanol/propan-2-ol er aktivstoffet: Apoteker, medicinal-, kosmetik- og/eller kemikalie- eller biocidproducenter kan søge om en tidsbegrænset dispensation hos Miljøstyrelsen til at producere produkter, der overholder WHOs formulering 2 med eller uden glycerin. Dispensationerne kan søges fra mandag den 23/3 2020 ved at sende en mail til biocideshelpdesk@mst.dk med information om produktsammensætning, producent og produktionssted, ansvarlig virksomhed og faktureringsoplysninger. Miljøstyrelsen forventer at behandle ansøgningerne på få dage, men vil eventuelt efterfølgende opkræve yderligere dokumentation. Gebyret for at søge om dispensationen er på 2.500 DKK.

Hvis Ethanol og Isopropanol/propan-2-ol begge indgår som aktivstoffer: Produktet skal produktanmeldes til produktregistret og frem til den 30. juni gælder, at Miljøstyrelsen blot skal orienteres på biocides@mst.dk, hvis aktivstoffet ikke kommer fra en leverandør på ECHAs artikel 95-liste. Mærknings- og emballeringsreglerne i CLP og Biocidforordningen skal overholdes.

Hvis produktet indeholder andre aktivstoffer: Kontakt biocideshelpdesk@mst.dk