Sådan bliver du klar til at håndtere juice og saft i pantsystemet

I sommer blev det politisk besluttet at udvide af pant- og retursystemet til også at omfatte emballager til juice og saft. Miljø- og Fødevareministeriet har nu udstedt en revideret pantbekendtgørelse. Grossister og butikker, der forhandler produkter med juice og saft skal derfor tilmelde sig pant- og retursystemet, som drives Dansk Retursystem A/S.

Udvidelsen af pantsystemet omfatter emballager, der rummer op til 20 liter, og som anvendes til enten juiceprodukter med frugt og grøntsager, eller safte, der består af koncentreret saft/læskedrik med smag og som er tilsat sukker, sødestof, koncentrat og aromastoffer mv. Produkter, der skal fortyndes for at blive drikkeklare, er således også omfattet. En nærmere beskrivelse af produktemballager, der omfattes, findes i pantbekendtgørelsens bilag 1.

Tidsfrister for implementering 
Fra 1. november 2019 skal alle juice- og saftprodukter sælges med et pantmærke, men det er allerede muligt fra 1. juli. Denne overgangsordning er indført af hensyn til butikkers eventuelle lagre af drikkevare uden pantmærker.

Både grossister og butikker skal tilmelde sig pantsystemet 
Både grossister og butikker skal tilmelde sig pantsystemet. Grossister skal indberette markedsførte mængder og betale pant herefter. Butikker skal tilmeldes for at få godtgjort de omkostninger, der er forbundet med håndteringen af de brugte emballager og for at få en aftale afhentning af emballager.

Virksomheder, der sælger øl og læskedrikke, og som derfor allerede er tilmeldt pantsystemet, skal aktivt tilmelde sig med sine juice- og saftprodukter.

Tilmelding skal ske til Dansk Retursystem

Regler for pantmærker 
Pantmærket fås hos Dansk Retursystem, som også vejleder og informerer om reglerne for, hvordan det må bruges, fx er der regler for placeringen af mærket. Dansk Retursystem har udgivet pjecen: Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Reglerne kan også læses i pantbekendtgørelsens bilag 2. 

Pant, gebyrer og sikkerhedsstillelse 
Pantsatserne for saft- og juiceemballager er ens med satserne for emballager til øl, læskedrikke og vand, og panten udgør inklusive moms følgende:

  • plastemballage på ikke over 99 cl, 1,50 kr.
  • genpåfyldelig glasemballage over 50 cl, 3,00 kr.
  • anden emballage på ikke over 99 cl, 1,00 kr.
  • emballage over 99 cl, 3,00 kr.

Grossister skal hver måned betale et driftsgebyr til Dansk Retursystem for hver enkelte tilmeldte emballage. Gebyrstørrelsen afhænger blandt andet af emballagens materiale og størrelse, og gebyret afspejler de omkostninger, der er for håndteringen af emballagetypen i systemet.

Grossisten skal desuden betale et administrationsgebyr til Dansk Retursystem på 2.000 kr. i forbindelse med tilmeldingen af en emballage. Under dette gebyr kan flere emballager tilmeldes inden for 12 måneder.

Butikker, der tager imod emballager, skal betale et administrationsgebyr til Dansk Retursystem på 500 kr./år til dækning af administrative opgaver.

 
For juice- og saftemballager, der omfattes af pantsystemet, fjernes emballageafgiften, der opkræves af SKAT. Afgiften fjernes pr. 1. juli 2019. Dette sker for at undgå en dobbeltregulering af emballagerne.

Butikkernes indsamling 
De eksisterende flaskeautomater kan også tage imod juice- og saftemballagerne, men meget store emballager vil skulle indsamles i sække. Der er ingen krav til butikkerne om at have en returautomat.

Butikker, der ligger i nærheden af hinanden, har mulighed for at søge Dansk Retursystem om tilladelse til at gå sammen om at tage emballagerne retur.

Vejledningen til forbrugerne 
Dansk Retursystem hjælper den nye ordning på vej med en forbrugerkampagne, der vil køre i juni og i august 2019.

Butikker har mulighed for at gøre brug af informationsmateriale, der er udviklet af Dansk Retursystem og som er målrettet forbrugerne. Der er hyldesvirpere og varedelere med information om, at der kommer pant på juice og saftprodukter, og også materiale som kan bruges i reklamer o.lign.

Effekter af pantsystemets udvidelse 
Miljø- og Fødevareministeriet anslår, at der vil blive indsamlet omkring 52 millioner flere emballager. Med en genanvendelse af emballagerne spares der på jordens ressourcer, og dertil bliver der en positive klimaeffekt på cirka 5.700 tons CO2.

Knap 9 ud af 10 pantflasker og dåser kommer retur via systemet, og 95 procent af danskerne synes, at pantsystemet er en god idé.

Mere information og konkret hjælp 
Dansk Retursystem er klar til at hjælpe dig i gang med systemet: Læs mere på www.danskretursystem.dk , eller mail: emballagetilmelding@danskretursystem.dk, eller ring på telefon 43 32 32 32.

Kilde: Dansk Erhverv