Papirgeneralforsamling en succes

Hele 24 medlemmer gav deres stemme tilkende ved den noget anderledes generalforsamling i dag.

Dette sammenholdt med en rettidig indkaldelse til generalforsamlingen gør, at sekretariatet kunne erklære generalforsamlingen for beslutningsdygtig. De fire beslutningspunkter på dagsordenen blev enstemmigt godkendt.


Læs hele referatet inkl. formand, Carsten Suhrkes beretning her

 

Mange hilsner

Sekretariatet