Salg af alkohol 2018

EN DANSKER OVER 18 ÅR KØBER I GENNEMSNIT 12,4 GENSTANDE OM UGEN

I 2018 blev der solgt 44,8 mio. liter ren alkohol i danske forretninger. Det svarer til, at hver dansker over 18 år i gennemsnit købte 9,7 liter ren alkohol, svarende til 12,4 genstande om ugen, når én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol. Det er 2,1 genstande om året færre end for ti år siden, hvor hver indbygger i gennemsnit købte 14,5 genstande om ugen.

NÆSTEN HVER ANDEN SOLGTE GENSTAND ER VIN

Vin udgør næsten halvdelen af de ugentlige solgte genstande. Med 5,6 af 12,4 ugentlige genstande er vin også den hyppigst solgte alkoholkategori. Øl udgjorde lige over en tredjedel af de ugentlige genstande, mens der blev solgt lige over to genstande spiritus pr. indbygger over 18 år om ugen i gennemsnit. 

SALGET AF ØL OG VIN STEG I 2018, MENS SALGET AF SPIRITUS FALDT

Ses på salget af alkohol i forhold til 2017, er salget af vin steget med 3,3 pct., mens øl er steget med 0,8 pct. Salget af spiritus er faldet 1,7 pct. i forhold til året før. Øl og vin er de mest almindeligt handlede typer alkohol, idet de udgør 82 pct. af det samlede salg af alkohol i Danmark. Spiritussalget står for de resterende 18 pct. af det samlede salg.

Salget af alkohol er det beskattet salg indefor Danmark grænser og kan ikke side stilles med alkoholindtaget pr. person.

Kilde: Danmarks Statistik