Man bør være 18 år for at kunne købe alkohol uanset salgssted og alkoholtype.

Alkohol er et nydelsesmiddel for voksne – ikke børn. Derfor bør man ifølge Vin- og spiritusorganisationen i Danmark, VSOD hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år uanset salgssted.

Unge over 16 år kan i dag købe alkohol i form af øl, cider, alkoholsodavand, shots og vin med op til 16,5% alkohol i detailhandlen. Vil de unge købe de samme produkter på eksempelvis en bar eller restaurant, skal de dog være fyldt 18 år. Vin- og spiritusorganisationen, VSOD, mener, at en ensartet salgsaldersgrænse på 18 år på tværs af alle brancher vil være nemmere at efterleve for salgsstedernes ansatte, og det vil tilskynde en mere fornuftig alkoholkultur blandt unge.

”Alkohol er et nydelsesmiddel forbeholdt voksne, og vi vil som branche gerne tage et ansvar for, at danskerne drikker alkohol med omtanke. Her er det særligt vigtigt at have fokus på de unge og den alkoholkultur, der er blandt unge mennesker”, siger Carsten Suhrke, formand for VSOD, og fortsætter:

”Den nuværende købsaldersgrænse skelner imellem udsalgssteder og imellem høj og lav alkoholprocent, og det er en rodet regel, der kan være en udfordring at forstå, og den har tilsyneladende ikke haft nogen isoleret gavnlig effekt på unges alkoholadfærd. Derfor forslår vi en ensartet købsaldersgrænse for alkohol på tværs af brancher. Og for at sikre en fornuftig alkoholkultur, bør denne være 18 år og ikke 16 år.”

Danskernes alkoholforbrug er faldet med 25 pct. i perioden 2003-2005 til 2016, hvilket betyder, at det gennemsnitlige årlige forbrug nu er på det laveste niveau siden 1970’erne samt under WHO’s gennemsnit for den europæiske region. Ifølge Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse, udskyder de unge også deres alkoholdebut, hvilket er en positiv udvikling.

Men selv om danske unge drikker mindre, drikker de stadig mere end unge i andre europæiske lande, og en stigning blandt de helt unge er en utilfredsstillende udvikling. Derfor er det fortsat vigtigt med en forebyggende indsats, således at alkoholforbruget forbliver på et sundere og moderat niveau.

Ifølge Skoleundersøgelsen 2018 (HBSC Rapporten 2018) er der mange faktorer, som har betydning for unges alkoholforbrug. Forældrenes eget alkoholforbrug og deres normer omkring de unges alkoholforbrug, har vist sig at have stor betydning for, hvor meget de unge drikker, og hvor tidligt de begynder at drikke. Unge, der oplever, at deres forældre accepterer, at de drikker alkohol, har et større alkoholforbrug en unge, der oplever, at forældrene er stærke modstandere. Derudover har den unges personlighed, venner, skolemiljø og den alkoholkultur, de unge vokser op i, stor betydning for de unges forbrug. Men industrien og salgsstederne har naturligvis også et ansvar, og derfor vil en 18/18 års regel uanset alkoholtype være et ansvarligt tiltag.

VSOD har længe arbejdet for en harmonisering af reglerne for alle former for alkohol. I dag skelnes der imellem lav- og højalkoholdige drikke, både afgifts- og adgangsmæssigt.

VSOD håber, at branchens og dens aktører kan finde sammen om en opbakning til en harmonisering af reglerne for salg af alkohol.

 

Carsten Suhrke, formand, VSOD