Sammenhængen mellem alkoholforbrug og risikoen for ulykker og vold blandt unge

Der er større risiko for ulykker og voldsepisoder for unge med et højt indtag af alkohol i forhold til unge med et lavt alkoholindtag. Det viser en ny undersøgelse om alkohol og ulykker. Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark. Alkopedia samler hovedresultaterne fra undersøgelsen for dig her.

For første gang har danske forskere undersøgt om unge med forskelligt alkoholforbrug har forskellig risiko for ulykker og vold. Knap 70.000 unge mellem 15-20 år indgår i undersøgelsen. Eleverne besvarede et spørgeskema om sundhedsadfærd og trivsel og heriblandt var spørgsmål om deres alkoholforbrug. Forskere har anvendt de unges CPR-nummer til at koble deres spørgeskemasvar med oplysninger fra Landspatientregisteret.

Registeret indeholder blandt andet oplysninger om alle danske borgers hospitalskontakter. Heriblandt kontakt til danske hospitaler som følge af en ulykke eller vold. Via registeret har forskerne kunne følge hver ung i op til fire år efter, at de besvarede spørgsmålene om deres alkoholvaner. Forskerne har dermed kunne se, om den unge har været involveret i en ulykke eller voldsepisode, der har krævet behandling mellem 2014 og 2018.

Risikoen for ulykker stiger i takt med alkoholindtaget

Resultaterne viser en klar tendens: risikoen for ulykker er størst blandt unge, der svarede, at de har et højt alkoholindtag sammenlignet med unge, der svarede, at de har et lavt indtag af alkohol. Det gælder uanset om alkoholindtag måles som antallet af genstande den unge drikker per uge eller som antallet af gange, den unge har drukket mere end fem genstande ved samme lejlighed, også kaldet binge-drinking, i løbet af de seneste 30 dage.

Resultaterne viser et overordnet mønster i ulykkesrisikoen: Unge, der drikker mest, har den højeste risiko for ulykke. Risikoen falder i takt med lavere alkoholindtag.

For eksempel har unge, der drikker mere end 27 genstande om ugen, 37% højere risiko for at være involveret i en ulykke i for hold til unge, der drikker 0 genstande om ugen. Unge, der drikker 21-27 genstande om ugen, har 20% højere risiko for at komme ud for en ulykke end unge, der drikker 0 genstande om ugen. Unge, der drikker mellem 14-20 genstande ugentligt, har 9% højere risiko for at være involveret i en ulykke i forhold til unge, der drikker 0 genstande om ugen.

Forskerne finder mønsteret, når de sammenligner personer der er ens på følgende kendetegn; alder, køn, socioøkonomi, etnicitet, brug af rusmidler og deltagelse i gymnasiefest. Det gør forskerne, fordi disse kendetegn kan tænkes at have en betydning for, om der er en sammenhæng mellem alkoholforbrug og risikoen for ulykker blandt unge.

Læs mere og hent hele undersøgelsen her