Status på øl- og vinafgiftloven

Lovforslaget er en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2019 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 

Lovforslaget har til formål at udmønte en del af de aftalte afgiftslempelser, der blandt andet skal være med til at nedbringe grænsehandlen og sikre danske arbejdspladser. 

Som led i finansieringen af aftalen om finansloven for 2019 foreslås det desuden, at restskatteprocenten for selskabsskat forhøjes med et fast tillæg på 2 procentpoint, der prioriteres til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet. 

Lovforslaget indeholder derfor følgende elementer fra aftalen: nedsættelse af afgiften på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, afskaffelse af foderfosfatafgiften og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat. 

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2019. Det foreslås dog, at nedsættelse af afgift på øl og vin og afskaffelse af registreringsafgiften på fly træder i kraft den 1. april 2019.

Status på sagsgang:
1. behandlet/henvist til udvalg 07-02-2019
Frist for spørgsmål 18-02-2019
Frist for ændringsforslag 26-02-2019
Frist for svar 26-02-2019
Politisk drøftelse 28-02-2019
Betænkningsafgivelse planlagt til 28-02-2019
Sat på dagsorden til 2. behandling 12-03-2019
Sat på dagsorden til 3. behandling 14-03-2019

Når/hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil vinafgifterne blive ændret som følgende: