Udskyd vin- og spiritusafgiften

Vin- og Spiritus Organisation i Danmark: Udskyd vin- og spiritusafgiften

Covid-19 har lagt hotel-, bar- og restaurationsbranchen ned, hvilket har voldsomme konsekvenser for de danske producenter, importører og forhandlere af vin og spiritus i Danmark.

”En meget stor del af vores medlemmers omsætning ligger indenfor bar- og restaurationsbranchen. Derfor er vores branche ekstraordinært hårdt ramt på omsætningen, og dermed også vores likviditet” siger formand for Vin- og Spiritus Organisation i Danmark, Carsten Suhrke.

Regeringen har allerede fremlagt mange gode initiativer i forskellige hjælpepakker. Særligt forslaget om momsudsættelse der dog kun gælder for virksomheder med en omsætning på mere end 50 mio. årligt.

Det er hele vores branche, der rammes hårdt, og særligt mange af de små og mellemstore danske importører og producenter har behov for hjælp nu. De seneste år har Danmark bl.a. oplevet en stor vækst i danske destillerier, som har skabt en række nye arbejdsplader særligt udenfor de større byer. De har i samme periode haft store anlægsudgifter og investeret i dyrt produktionsudstyr, så de er finansielt sårbare.

For at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser i vores branche, foreslår VSOD, at betalingen af vin- og spiritus punktafgifterne udskydes i minimum tre måneder. Dette kan eventuelt betinges af, at virksomheden ikke afskediger medarbejdere, nu da regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en delvis løndækning under netop disse betingelser.

”En udskydelse af punktafgifterne kunne være en vigtig håndsrækning fra regeringen til alle typer og størrelser af virksomheder i vores branche. Alternativet kan meget vel være konkurser og tabte danske arbejdspladser”, fortsætter Carsten Suhrke.