Uretmæssige overtagelser af virksomheder!

 

 

Erhvervsstyrelsen har den seneste tid observeret en række uretmæssige overtagelser af virksomheder inden for handel med spiritus og tobak.

Udefrakommende personer har ændret ledelsen og ejerkredsen på virksomhederne i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er ulovligt og strafbart at foretage uretmæssige registreringer i virksomheder. Det formodes, at de uretmæssige overtagelser bliver benyttet til omgåelse af afgiftsbetaling.

Erhvervsstyrelsen oplevede ligeledes i sommeren 2020 denne form for uretmæssige registreringer og sendte et brev til de virksomheder, som beskæftiger sig med spiritus og tobak med opfordring om, at selskaberne skulle beskyttes med et password.

Erhvervsstyrelsen opfordrer derfor igen til, at virksomheder særligt inden for denne branche tilføjer passwordbeskyttelse af deres virksomhed. Det er gratis og nemt at tilføje password-beskyttelse af virksomheden på Virk. Man kan læse mere om hvordan man opretter et password her: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-undgaa-ulovlige-og-strafbare-registreringer

Midlertidig spærring for straksregistreringer

Erhvervsstyrelsen lagt en præventiv, midlertidig spærring for straksregistreringer på Virk, for virksomheder i disse brancher og der kan opleves en længere sagsbehandlingstid for selskabsregistreringer i øjeblikket.

Erhvervsstyrelsen opfordrer alle virksomheder til at benytte sig af passwordbeskyttelse.

Læs mere om at undgå ulovlige og strafbare registreringer

Kontakt:

Emma Mølgaard Borre
emborr@erst.dk