Vi vil have en plan for genåbning

Endnu engang reagerer en lang række erhvervsorganisationer, heriblandt VSOD. Ønsket er en plan for genåbning af oplevelsesøkonomien.

Vi er gået sammen om et opråb i dagens Berlingske og et brev til sundhedsministeren. Opråbet kan læses her i sin fulde længde og brevet til sundhedsministeren, kan hentes forneden i denne nyhed.

De fleste af os har fået smil på læben over at opleve de yngste skoleelever springe jublende ind i tomme klasselokaler, se fritidsboldspillere få græs på knæene igen og glædes sammen med genåbnende butiksejere.

Men heller ikke mere end et smil, for der mangler en strategi for den fulde genåbning af landet.

Derfor ser vi frem til den genåbningsplan, som politikerne drøfter i disse dage. Ingen ved med sikkerhed, hvor hurtigt coronaen slipper sit tag i Danmark, så vi har ikke forventninger om en tidsplan mejslet i sten. Men vi appellerer kraftigt til at få lagt en plan, der detaljeret viser, hvilke sektorer som åbner hvornår – og hvornår grænserne bliver åbnet. Tidspunkterne kan naturligvis forskubbe sig alt efter smitteudviklingen, men så får virksomhederne trods alt nogle solide pejlemærker at træffe helt afgørende beslutninger ud fra.

I disse dage mangler leverandørerne forudsigelighed – fx ved bryggerne ikke, om de bør sætte varme i kedlerne for at have øl klar til en åbning af serveringsstederne efter påske, og det tager altså en måneds tid at brygge øl. Restauratørerne ved ikke, om de fortsat skal aflønne deres dygtige personale med fare for helt at måtte lukke. Og kan det betale sig for turismeerhvervet at udvikle og markedsføre sine produkter, når ingen har kendskab til, hvor de forskellige attraktioner befinder sig i genåbnings-kalenderen?

Når vi har positive forventninger til genåbningsplanen, er det med en vis bæven. For det virker desværre, som om oplevelsesindustrien ikke bliver prioriteret i de aktuelle drøftelser. Vi vil nødigt mase os foran andre trængte brancher og befolkningsgrupper, men appellerer til, at politikerne skeler til den langvarige nedlukning vores erhverv har været udsat for med store tab til følge og den massive vækst og jobskabelse, som – normalt – finder sted i ikke bare selve oplevelsesindustrien, men også hos dens mange leverandører. Og husk på, hvordan erhvervet lykkedes med at begrænse smitten betydeligt i foråret og sommeren.

Vi henstiller derfor også til, at der beregnes på smitteudvikling og åbningspotentiale i samtlige sektorer – én for én – så grundlaget for genåbningsprocessen er gennemsigtigt for alle.

Et digitalt coronapas bliver en del af planen for genåbning af Danmark. Det er meget positivt, hvis danskerne ved at fremvise et coronapas fra maj måned kan få adgang til festivaler, sportsbegivenheder og andre større arrangementer uden at udsætte sig selv eller andre for øget smitterisiko. Men af hensyn til folks frihed og til virksomhedernes byrder og forretningsgrundlag appellerer vi til, at man ikke skal vise coronapas for at købe et glas vin, en bid brød eller en museumsbillet.

Med en konkret genåbningsplan, der prioriterer oplevelsesindustrien og dens leverandører, glæder vi os til at åbne dørene med færrest mulige restriktioner. Når alle restriktioner er borte, kan vi sparke kompensationsordningerne langt væk til gavn for økonomi, arbejdspladser og livskvalitet.

P.H. Jakobsen, direktør, Brancheforeningen af musik- og underholdningsbureauer
Torben E. Hoffmann Rosenstock, direktør, Danske Restauranter & Caféer
Claus Thomsen, direktør, Divisionsforeningen
Leif Nielsen, branchedirektør, Dansk Industri Fødevarer
Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Dansk Erhverv
Jens Munk Ebbesen, områdedirektør, Landbrug & Fødevarer
Carsten Suhrke, formand, V.S.O.D.
Kirsten Munch Andersen, politisk direktør, HORESTA
Jacob K. Clasen, viceadm. direktør, Danske Rederier
Lars Thykier, adm. direktør, Danmarks Rejsebureau Forening
Jakob Brandt, adm. direktør, SMVdanmark
Niels Hald, direktør, Bryggeriforeninge


Læs her brevet til sundhedsministeren