VSOD om lukketider og udskænkning i nattelivet

 

Et lukket dansk natteliv under coronakrisen har ført til et fald i voldsanmeldelser på hele 31 procent. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet, Det Kriminalpræventive Råd og Syd- og Sønderjyllands Politi.
 
I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen er debatten om nye lukketider og udskænkning af alkohol i nattelivet blusset op. I VSOD støtter vi, at undersøgelsen kan give anledning til eftertanke og nytænkning, hvad angår åbningstider og bevillinger i nattelivet.
 

I VSOD synes vi, at det er ærgerligt, hvis relativt få ballademagere skal ødelægge det for flertallet, som sagtens kan gå i byen og have det sjovt uden at skabe problemer, men VSOD stiller sig ikke afvisende over for ændrede lukketider eller nye retningslinjer for udskænkning af alkohol i bar- og natklubmiljøet, hvis dette kan skabe større tryghed og understøtte en bedre alkoholkultur i Danmark.
 
Man skal blot være opmærksom på, at hvis barer, natklubber, m.v. bliver tvunget til at lukke tidligere end nu, kan vi risikere, at særligt de unge fristes til at fortsætte festlighederne udendørs på pladser, i parker, i gaderne eller i lejligheder, hvilket bringer andre problemstillinger med sig såsom støjgener og skrald som flyder i det offentlige rum. Dette kan tale for, at det måske alligevel er bedre at bevare nattefesten på barer og natklubber det meste af natten, hvor der trods alt er opsyn, oprydning og støjbegrænsninger.
 
Skulle der vise sig at være politisk opbakning for begrænsninger i udskænkningsregler, bør der i så fald naturligvis gælde samme regler for alle typer af alkohol. Alkohol er alkohol, uanset i hvilke form den kommer. Det er ofte sagt, at der er større risici forbundet med at drikke spiritus fremfor øl. Det er ikke korrekt, idet en genstand er en genstand, og alkohol er alkohol, uanset om den kommer i form af øl, vin, cider, shots eller spiritus.
 
Hovedparten af de danskere, der nyder alkohol, gør det på en ansvarlig måde og i moderate mængder. Danskernes alkoholforbrug er faldet med godt 25% fra perioden 2003-2005 til 2016, hvilket betyder, at det gennemsnitlige årlige forbrug nu er på det laveste niveau siden 1970’erne.
 
7.juli 2020
Vin og Spiritus Organisationen i Danmark
 
Carsten Suhrke
Formand