Ekstraordinær generalforsamling

VSOD holder ekstraordinærgeneralforsamling for foreningens medlemmer med følgende dagsorden:


Dagsorden:

1) Valg af dirigent

3) Beretning fra GODA om det forløbne år

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af bestyrelse

8) Eventuelt

 

Øvrige punkter på den vedtægtsbestemte dagsorden blev taget op på generalforsamlingen 11. maj 2020.

Ønsker du og opstille til bestyrelsen eller har forslag til behandling under pkt 8 skal de være foreningen i hænde senest fredag d. 14. august på jand@danskerhverv.dk.

Du kan tilmelde dig den ekstraordinære generalforsamling herunder. Er I forhindrede i at deltage, kan denne fuldmagt anvendes, og skal sendes til sekretariatet senest 14. august.

 

Vi glæder os til at se jer alle.

Sekretariatet

 

Tilmelding