Ekstraordinær generalforsamling

VSOD holder ekstraordinær generalforsamling for foreningens medlemmer med følgende dagsorden:

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

5) Behandling af indkomne forslag

5.a For nuværende er der kun forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter. Du kan læse forslag til reviderede vedtægter her

6) Valg af bestyrelse

Øvrige punkter på den vedtægtsbestemte dagsorden blev taget op på generalforsamlingen 11. maj 2020.

Ønsker du at opstille til bestyrelsen, bedes du give sekretariatschef Nikolai Klausen besked herom på nkl@danskerhverv.dk senest fredag d. 14. august 2020.

Du kan tilmelde dig den ekstraordinære generalforsamling herunder. Er I forhindret i at deltage, kan denne stemmeseddel/fuldmagt anvendes, og skal sendes til sekretariatet senest 14. august på jand@danskerhverv.dk


Vi glæder os til at se jer alle.
Sekretariatet

 

Tilmelding