VSOD's branchekode for brandsikkerhed skal opdateres

VSOD udarbejdede i løbet af 2020 denne branchekode for brandsikkerhed for vin- og spiritusoplag, fremstilling, blanding & aftapning - nu er det tid at sende forslag til forbedringer ind.

Alle medlemmer opfordres derfor til at indsende ønsker om ændringer og rettelser i branchekoden til sekretariatet, så den kan blive et endnu bedre redskab fremover. Deadline for input er den 25. april 2022.

Vejledningen er ment som et redskab, der forklarer brandsikkerhed og relevante termer, der anvendes af beredskabsmyndighederne og branchen, samtidig med at være praksisnær for virksomheder, der fremstiller, blander, aftapper og oplagrer vin- og spiritus.