Medlemskab


VSOD forener og styrker branchen for at skabe international konkurrencedygtighed og de bedste politiske rammebetingelser.

Vi er talerør for branchen i forhold til myndigheder og politikere, både nationalt og internationalt.

Som medlem bliver du automatisk basismedlem af Dansk Erhverv - en stærk samarbejdspartner, der både sætter dagsordener, yder personalejuridisk rådgivning og repræsenterer branchen på de politiske platforme.

Vi dækker branchen bredt fra de største toneangivende danske virksomheder til de mindre og nystartede vin- og spiritusvirksomheder.

Derudover får du som medlem af VSOD gratis adgang til bl.a. importstatistikker og afgiftsanalyser, som VSOD udarbejder i samarbejde med Dansk Erhverv på baggrund af data fra Danmarks Statistik, SKAT og befolkningsundersøgelser.

Vi oplyser i nyhedsbreve medlemmerne om relevante regler, nyheder og andet af betydning for branchen, og vi udsender løbende varemærkeregistreringer, der er relevant for branchen.

Vi har til huse på Børsen, som medlemmerne kan bruge til vin- og spiritussmagninger, konferencer og møder på særligt fordelagtige vilkår.