Grænsehandel koster Danmark milliardbeløb


Det høje danske afgifts-, moms- og skatteniveau har nærmest gjort grænsehandel til en folkesport i Danmark. Halvdelen af de danske husstande grænsehandler mindst én gang om året. Det fører til merforbrug, mens statskassen går glip af 2,6 mia. kr. årligt i moms og afgifter.

Læs hele VSOD's policy paper