Illegal handel skaber ulige konkurrence og koster statskassen millioner


Danske virksomheder går glip af omsætning og arbejdspladser, mens statskassen går glip af millioner i moms- og afgiftsprovenu på grund af handel med illegalt indførte nydelsesmidler. For at reducere den illegale handel er det nødvendigt at gribe fat om nældens rod og sænke de høje danske afgifter. Det vil udvande incitamentet til illegal handel.

Læs hele VSOD's policy paper