Kvinder


En lille kvinde kan kun drikke halvt så meget som en stor mand. Hvis en kvinde vejer 50 kg og en mand 80 kg, kan manden drikke 2 genstande og kvinden 1 genstand for at få samme promille. Det skyldes, at mænd har mere kropsvæske at fordele alkohol i end kvinder.

  • Mænds muskler er større, og mænd har mindre fedtvæv. Muskler indeholder ca. 80 % vand, mens fedtvæv kun indeholder 10 – 30 %. Derfor har kvinder ca. 55 % kropsvæske, mens mænd rummer ca. 68 %.
  • Mænd er ofte større og har mere kropsvægt at fordele alkoholen i.

Der er forskning, der tyder på, at kvinder producerer mindre ADH (alcohol dehydrogenase) – et enzym, der nedbryder alkohol i lever og mavesæk. Det kan være en del af forklaringen på, at kvinder tåler mindre alkohol end mænd og derfor hurtigere udvikler et skadeligt forbrug.

Sundhedsstyrelsen anbefaler:

  • Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd
  • Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14/21 om ugen
  • Stop før 5 genstande, dvs. ved samme lejlighed højst 5 genstande ad gangen

Planlægger du at blive gravid?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kvinder, der er eller planlægger at blive gravide, undgår at drikke alkohol. Et evt. foster vil nemlig få samme promille i blodet, som du får.

Hvis en kvinde drikker mere end én eller to gange om ugen, eller mere end én eller to genstande ad gangen, kan det påvirke hendes cyklus og fertilitet. Forskning tyder på, hvis at en kvinde drikker alkohol i den periode, hvor hun forsøger at blive gravid, kan det forringe hendes chancer for at blive befrugtet og øge risikoen for at abortere. En kvinde er i de første uger af svangerskabet sædvanligvis ikke klar over, at hun er gravid. Undlader hun at drikke alkohol, mens hun forsøger at blive gravid, vil et eventuelt foster ikke blive udsat for skadevirkninger fra alkohol i de første kritiske stadier af dets udvikling.

Se også Sundhedsstyrelsens anbefalinger.