DK-Høringer


DK-Høring 2021

Juli 2021

Høring over ændring af markedsføringsloven.

Hent høring her.

Hent VSOD høringssvar her.

Høring af Restaurations- og Nattelivsplanen 2021 (København)

Hent høring her.

Hent VSOD høringssvar her.

April 2021

Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love.

Hent høring her.

Hent VSOD høringssvar her.

Januar 2021

Høring vedrørende om 6 udkast til revision af spiritusforordningen – J.nr. 2020-29-22-01764

Hent høring her.

Hent VSOD høringssvar her.