Alkoholreklamenævnet


VSOD sidder i Alkoholreklamenævnet, hvis opgave er at afgøre klager vedrørende markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark. Alkoholreklamenævnet ledes af en uafhængig formand, og ud over VSOD er Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, Bryggeriforeningen, De Samvirkende Købmænd (DSK), Kreativitet & Kommunikation og HORESTA repræsenteret.

Der er fri klageadgang til Alkoholreklamenævnet, det vil sige, at både forbrugere, virksomheder og organisationer kan klage over markedsføring af alkohol. Nævnet forventer, at afgørelserne bliver fulgt op af umiddelbar handling. Såfremt den erhvervsdrivende ikke gør dette, kan Alkoholreklamenævnet anmode Forbrugerombudsmanden om at foretage retlige skridt.