Brinkholm Whisky (44)


FÆLLESSKABETS FLASKER

Det var i den nordengelske by Rochdale, at 28 fattige vævere i 1844 gik sammen i verdens første andelsforening. Men det var i Danmark, at bevægelsen for første gang overgik fra indkøb af varer til selv at producere disse, da Hjedding Andelsmejeri blev stiftet i 1882. Langt over hundrede år er gået siden, men det økologiske landbrug Brinkholm på Stevns, Sjælland, har siden 2001 fungeret efter de samme principper: Produktionen af grøntsager, honning og korn planlægges ved demokratiske afstemninger, og den korte vej fra jord til bord sikrer minimale mellemregninger og maksimal bæredygtighed.

Én af de omtrent 500 andelshavere, Christian Coff, begyndte i 2013 at dyrke byg til øl. Dengang som nu bliver den brygget på Bov Bryg, syd for Næstved, et par snese kilometer fra Brinkholm. Nogle år senere begyndte Christian og brygmester Mogens Damm at destillere noget af øllen til brændeøl, og i 2018 blev de første, små fade fyldt med henblik på at fremstille Brinkholm Whisky.

I whiskyfolkloren kalder man de dråber, som under lagringen fordamper fra fadene, for englenes andel. Men Guds sendebude må have misforstået tankegangen. Derimod blev de ædle traditioner for foretagsomhed i fællesskab æret på bedste vis, da en lang række privatpersoner via COOP Crowdfunding investerede i Brink Whisky og dermed hjalp Christian Cloff igang.

COOP, tidligere kendt som Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), har selv opereret efter den oprindelige Rochdale-model siden 1896. Og dermed kan Christian og alle, der en dag skulle være så heldige at smage lidt af hans whisky, sende et anerkendende, historisk nik til væverne i det gamle Lancashire med hilsen fra bevægelsens moderne inkarnationer.

Main products

Brinkholm Farm Whisky og Å Brændeøl.

Nice to know

Distillery: No

Open for tours/tastings: No

Boutique with fixed opening hours: No

Webshop: No

Cafe or restaurant: No

Venue for other events, concerts, etc.: No

Sleepover options: No

Here we are: Find on map of Denmark

Contact information

Brinkholm Whisky

Bognæsvej 4, Herslev

DK - 4000 Roskilde

Tlf: +45 2647 1950

Mail: Brinkholm

Web: Brinkholm